TURAN BİRLİĞİ TEŞKİLATI HABER PORTALI

  

Strateji ve Yönetim Uzmanı Emekli Yarbay Halil MERT- ATAYURT TÜRKİSTAN’DAN GÖZLEMLER… DERTLERİMİZ!...


  Strateji ve Yönetim Uzmanı Emekli Yarbay Halil MERT- ATAYURT TÜRKİSTAN’DAN GÖZLEMLER… DERTLERİMİZ!...

Reklamlar
Reklamlar
Reklamlar


ATAYURT TÜRKİSTAN’DAN GÖZLEMLER… DERTLERİMİZ!...
Türkistan neresidir?
Hazar’ın ve Horasan’ın Doğusu. Karadeniz ve Hindistan’ın Kuzeyi…
Kutlu ecdadımız ULUĞ TÜRKİSTAN demiş.
Asırlarca Kafkasya Dağları, Hazar… Sonrasında Rus, Çin, İngiliz derken savaşlar ayrı 
düşürmüş bizi.
Sonra SSCB yıkılmış. Emperyalizmin bocalaması ya da yeni dünya düzenine geçiş 
diyelim. Bu boşlukta Bağımsız olmuş Türk Boyları’nın bazıları.
Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Tacikistan… Hatta 
Moğolistan ve Afganistan… Bu yurtlarımıza Pakistan’ı da eklemeliyiz.
Hásılı Türkistan böyle kocaman bir coğrafyadır.
Bu kutlu Atayurtlarımızı Çin ve Rusya işgal ediyorlar. İkiye bölüyorlar Türkistan’ı. 
Bu bölünüş Osmanlı’nın zayıfladığı döneme rastlar. Türk Milleti tarihinde kardeşine her 
şeyi ile KARDEŞ diyememenin karşılığını paramparça olarak gördü, görüyor. Şimdilerde 
züğürt tesellisi, “Türk Milleti’nin tarihin her döneminde birden fazla devleti oldu.” 
diyoruz. Neden peki? Neden Rusların hep bir devletleri oldu. Şu anda Putin yeniden birleşik 
Slavların mücádelesini veriyor? Hatta akraba bir ülkeye saldırmaktan dahi çekinmedi.
Z. Gökalp Merhum diyor ya;
“Vatan; Ne Türkiye'dir Türklere, Ne Türkistan,
Vatan; Büyük ve müebbet bir ülkedir; Turan.”
Şunu görmeliyiz. TURAN BÜYÜK TÜRK MİLLETİ İÇİN HAYAL YA DA BİR GÜZEL 
MEFKÛRE DEĞİL, TURAN ZORUNLULUKTUR. Bu zorunluluk aşama aşama kazanılmalıdır.
Milletimizin Medeniyet Coğrafyamızdaki öncülüğü için, bekâsı, Ümmetin bir arada hâreket 
edebilmesi için Turan şarttır. 
“Turan hayaldir.” diyenler dâlálet ve gaflet içindedir. 
Solcu, Batıcı ve çağdaş pozlarda bunu diyenler işbirlikçi ve emperyalist batıya 
duydukları özen yalakalığa ve şahsiyetsizliğe, akabinde işbirlikçiliğe hatta casusluğa 
dönüşmüştür.
Atatürkçü pozlarda hani Atatürk Milliyetçisi’yiz deyip, Turan’a arkasını dönen hatta 
düşmanca bakanlar ayrı bir derttir Milletimize… Bunlar hepten ikiyüzlüdür. Bir yandan 
Atatürk’ün Turanla ilgili olmayan sözleri ile övünüp diğer yandan Turan düşmanlığı tam bir 
hezeyandır. Bunların bir kısmı “Biz Türkiye Milliyetçisiyiz.” diyor. Sınırımızın yanında 
Batısında doğusunda “Biz Türküz.” diyenlere ne diyecek bu adamlar? Atatürk’ün doğduğu 
topraklardaki soydaşlarımıza ne diyecekler? Cehalet ve hezeyan…
İslâmcı pozlarda “Turan hayaldir.” diyenlerin durumu daha da acıdır. Bunlar 
devleti, Millî Birliğimizin İslâm Tarihi’ndeki önemini, Müslüman Türk Milleti güçlü iken 
ümmetin Uzakdoğu dahil nasıl korunduğunun farkında olmayan kimliksiz adamlardır. 
Uzakdoğu İslâm Ülkeleri’ne dâhi Ordu, Denizci, Mühendis, İslâm âlimi gönderirken Osmanlı 
Türk Devleti ne ile gönderdi zannediyorlar? Yattıkları yerden imânları ile değil, çünkü hâlis

imân adamı yatırmaz, iğne üzerinde tutar. Hâlis imân sahibi asla esáret kabul etmez.
Sünepe olamaz. 
İslâm Dünyası’nda emperyalizmin din yoluyla yaptığı tahribat çok büyüktür. 
Düşünün 17. YY.’da Selefilik ve Vehhabilik ile başlayan süreç, FETÖ, Muz Tarikâtı, 
Kalkancı, Müslümcü, DEAŞ, Boko-Haram vs. ile parçalama ve fitneye devam 
etmektedir. 
Konuma dönmek istiyorum.
Türkistan’dayım. Ruslar ULUĞ TÜRKİSTAN’ı unutturmak için Büyük Öncümüz Hoca 
Ahmed YESEVİ Atamızın yaşadığı Yesi kentinin adını Türkistan olarak değiştirmişler. Maksat 
ne? Maksat Büyük Türkistan’ı unutturmak…
Gördüğüm birçok güzel şey var. Öncelikle Türkiye Türkçesi ile Kazakeli Türkçesi’nin 
yakınlaştığını, Rusça yerine ortak kelimelerin daha çok kullanılmaya başlandığını gördüm. 
Her yerde Türkiye Türkçesi bilen birilerine rastlamak mümkün. Ancak bunun birinci 
kaynağı FETÖ’nün açtığı Türk Liseleri… Devletimiz bu liseleri Kazakistan Eğitim 
Bakanlığı’na devrettirdi. Ancak Kazakistan Kökenli eğitim kadrosu aynen duruyor. Yani 
FETÖ’nün kadrolaştırdığı eğitimciler. 15 Temmuz İhanet Darbesi’nin ders olmasını 
diliyoruz. Biliyorsunuz Türkiye’deki FETÖ’cülere ders olmadı. Burada Kazakistan Devleti 
dileriz takip eder.
Konusu açılmışken burada Suudi kökenli Selefilik güçlenmeye ve çoğalmaya devam 
ediyor. Resmen Suudi Arabistan sokaklarındaki kıyafetlerin aynına rastlıyorsunuz. Yani 
kültürde hedefte… 
Türkiye’den farklı cemaat ve tarikatların buralarda kurs, okul, yardım kuruluşu gibi 
yapıları var. Bu güzel. Ancak Türkiye’de olduğu gibi buralarda da birbirine küsler!.. Dileriz 
Avrupa’da olduğu gibi burada da tarikat-cemaat camileri açmazlar… Kimse kusura 
bakmasın Avrupa’da adı 40 yıl önceki gibi TÜRK CAMİİ olmayan buna Diyanet Camii namlı 
camiler de dahil, Süleymancı, Menzilci, Nurcu, Şucu, Bucu adlı camilerin tamámı gaflettir, 
dâlálettir. Burada da aynıları açılırsa komünizmin yapamadığı kötülüğü ve bölücülüğü 
yapmış oluruz.
Türkistan Kenti’ne Kazakistan büyük yatırımlar yapıyor. Burayı Türk Dünyası’nın 
manevi merkezi yapmak istiyorlar. Bölge bizim medeniyet bölgemiz. TAŞKENT, 
SEMERKANT, BUHARA, ÇİMKENT, TÜRKİSTAN… Bölge medeniyet merkezimiz gerçekten de. 
Bu şehirlere, Alma-Ata, Bişkek, Tebriz, Bakü, Kazan, Kızıl, Urumçi, Kırım, Mezar-ı Şerif, 
Belh gibi şehirleri de eklemeliyiz.
Türkistan’da ilk restorasyonları TİKA yapmış, Türk-Kazak H. A. Yesevi Üniversitesi 
var. Türkiye’nin yaptırdığı muhteşem bir Cuma Camii var. Kazakistan Devleti bir Türk 
Şirketi’ne burada büyük bir AVM “KERVANSARAY” yaptırmış. Türkiye’den de birkaç şirket 
kiracı olarak gelmişler.
Yeter mi?
Yetmez…

TRT’nin yayınlarının izlenme oranı çok düşük. Çünkü buralarda yerel Türkçe ile ya 
da Rusça yayın yapan bir kanalımız yok. Televizyonlarda TRT Çocuk’un yaptırdığı bazı Millî 
çizgi filmlerin benzerlerini gördüm. Yayın kuruluşları bu konuda birlikte çalışmalı.
Ukrayna-Rusya Savaşı zihinleri adeta ikiye bölmüş. Rus Psikolojik Harp/Harekâtı 
bölgede çok başarılı. Rusya Ukrayna’nın Ruslara soykırım yaptırdığına inandırmış yaşlıları. 
SSCB kimliklerini saklayan binlerce insan var buralarda. Rusya’yı çok güçlü gören. Bu 
insanlara soykırımın kendilerinin 1928-38 yılları arasında yaşadıkları olduğunu 
söylemeliyiz. Ayrıca Ukrayna’da olduğu gibi Kuzey Kazakistan’da da Rus nüfusun çok 
olduğu ve Kazak Türkçesi bilmeyen Kazakların yaşadığı bölgeler var. Rusya Ukrayna gibi 
buraları da karıştırabilir. Bunun dahi burada anlatılması lazım.
Karabağ Zaferi Türkiye’de anlatılmadığı gibi buralarda da gereği gibi anlatılmamış. 
Bilenler biliyor. Özetle, Allah’tan buralardan Merhum T. Özal ve R. T. ERDOĞAN geçmiş. 
İyi ki R. T. ERDOĞAN var ve uluslararası ilişkilerde ülkemizden yeterli desteği alamasa da 
emekleri ve sözü yere düşmüyor. İnsanlar buğday koridorunu Türkiye Halkı’ndan çok daha 
iyi biliyor. Enerji hatlarını da.
Gençler ordumuzu ve Savunma Sanayimizi yakından izliyor. Kazakistan ile yapılan 
savunma, teknoloji, birlikte üretim anlaşmalarını ilgi ile takip ediyorlar.
Özet, soydaşlarımızla, dinimiz bir, töremiz bir, sınırlarımız bitişik… Geleceğimiz 
ortak, dostluklarımız bir, düşmanlarımız da bir.
Buralara fert fert ulaşmalıyız. Güçlü ve Büyük Türkiye’ye halkımız kadar, Türk ve 
İslâm Coğrafyası’nın da ihtiyacı var. Bu nedenle; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden ve Türk 
Halkı’ndan çalan, fitne sokan, etnik ya da dinsel bölücülük yapan herkes bilin ki zálimdir, 
háindir. Özellikle kredi alıp bunu dövize yatıran namussuzlar halka isim ve firma olarak 
duyurulmalı ve ağır cezada yargılanmalıdırlar. Allah aşkına bu vatana ihánet değilse vatana 
ihánet nedir?
Aziz Milletim. Dünya geçicidir. Ancak, kıyamete kadar neslimizin Mü’min, özgür ve 
ázad, güçlü ve bayındır yaşamasını kim istemez? Sütü ve kanı bozuk olanlar istemez 
elbette. Bu dâlálet ve ihânet güruhunu ezip hız kesmeden istikbále yürümek, çok çalışmak, 
üretmek ve birlik olmaktan başka çaremiz yoktur.
İçi boş hamásetle bizi uyutanlara da kanmayalım. Bilelim ki toplum çok çalışarak, 
üreterek, şuurla ve sorumlulukla davranarak, fedákârlık ve cesaretle muvaffak olur. Bu 
yattığı yerden kolay menfaat ve ikbal devşirmeye çalışan iffetsiz adamları da baş tácı 
yapmak ne büyük hatadır.
Strateji ve Yönetim Uzmanı
Emekli Yarbay Halil MERT

Reklamlar
Reklamlar
Reklamlar
Etiketler:


Bir Yorum Yaz
Bu site çerez kullanıyor. Siteye göz atmaya devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Şartlar ve Koşullar